Anunturi

Anunțuri diverse
Erata 5007/03-07-2017 la anunț licitatie masa lemnoasă 4962 din 30-06-2017
Anunt licitatie masa lemnoasă 4962/30-06-2017

Anunt modificare taxa de salubrizare 25.05.2017
Anunt licitatie masa lemnoasa 02.05.2017
Proiectul de hotarare supus dezbaterii publice

Anunt inchiriere teren nr. 1331/28.02.2017

27 februarie 2017
Primaria Comunei Bicazu Ardelean a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al Comunei Bicazu Ardelean.
Potrivit Legii 273/2006 art 39, persoanele interesate pot transmite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 27 februarie 2017-12 martie 2017 la adresa de e-mail conlocba@hotmail.com sau pot înregistra adrese scrise la registratura primariei.”
,Proiectul de buget 2017

Anunt nr. 701/03.02.2017

Anunt 8719/5.12.2016

Publicație 8152/8.11.2016 – Calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2016

Dispoziția 244 din 08.11.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Concurs consilier urbanism , autorizări și construcții- Class I

Anunt licitatie 7852/27.10.2016

Realizarea lucrarilor sistematice de cadastru” conform O.U.G nr. 35/2016.

ANUNT LICITATIE NR 6470 DIN 29.08.2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTÃRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

ORDIN CONVOCARE CONSILIERI

DISPOZITIA 106 DIN 27.04.2016

Anunt public 3704 din 26-04-2016

ANUNŢ licitatie-OCTOMBRIE-2014

ANUNŢ-licitatie-IANUARIE-2015

ANUNŢ februarie 2015

ANUNŢ 1 februarie 2015

ANUNŢ ziar
ANUNŢ RFPV

AVP

INFO AVIZ

TABEL REZULTAT

LICITATIE MAI 2016