Hotarari ale Consiliului Local

2017
Hotarârea privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de colectarea deseurilor
–H.C.L. nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Bicazu Ardelean.
–H.C.L. nr.25 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 , a Planului de Integrare si al Raportlui de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Comunei Bicazu Ardelean si a unitatilor subordonate/coordonate, judetul Neamt;
HCL din 17-01-2017
Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017
Anexa la hotarare

 
2016
 
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL – instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Bicazu Ardelean

HCL organigrama si structura functionala

04.12.2015 – Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2016 – partea 1

Hotarare CL PUZ

Buget 2016

Hotarare CL privind statut functii si organigrama

Hotarare CL licitatie