Hotarari ale Consiliului Local

2017
Hotarârea Consiliului local HCL nr 49 privind modificarea taxei de salubrizare
Hotarârea privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de colectarea deseurilor
–H.C.L. nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Bicazu Ardelean.
–H.C.L. nr.25 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 , a Planului de Integrare si al Raportlui de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Comunei Bicazu Ardelean si a unitatilor subordonate/coordonate, judetul Neamt;
HCL din 17-01-2017
Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017
Anexa la hotarare

 
2016
 
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL – instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Bicazu Ardelean

HCL organigrama si structura functionala

04.12.2015 – Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2016 – partea 1

Hotarare CL PUZ

Buget 2016

Hotarare CL privind statut functii si organigrama

Hotarare CL licitatie