Hotarari ale Consiliului Local

2017

Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
Hotarârea Consiliului local HCL nr 67 privind rectificarea anexei nr.1 la HCL nr.50/28.07.2017
Hotarârea Consiliului local HCL nr 50 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialitate al primarului si a indemnizatiei de sedinta de care beneficiaza consilierii locali
Hotarârea Consiliului local HCL nr 49 privind modificarea taxei de salubrizare
Hotarârea privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de colectarea deseurilor
–H.C.L. nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Bicazu Ardelean.
–H.C.L. nr.25 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 , a Planului de Integrare si al Raportlui de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Comunei Bicazu Ardelean si a unitatilor subordonate/coordonate, judetul Neamt;
HCL din 17-01-2017
Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017
Anexa la hotarare

 
2016
 

HCL aprobare sit. financiare la sf trim I 2016

HCL sit financiare la sfarsitul anului 2015

HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL – instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Bicazu Ardelean

HCL organigrama si structura functionala

04.12.2015 – Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2016 – partea 1

Hotarare CL PUZ

Buget 2016

Hotarare CL privind statut functii si organigrama

Hotarare CL licitatie