Alte documente

– Registru privind evidenta proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 2020

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe publice locale

– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local Bicazu Ardelean

– Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public