Anunturi

Anunțuri 2020

 • Anunt licitatie masa lemnoasa nr. 4268 din 22.05.2020_APV
 • Anunt nr. 4054 din 15.05.2020 achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrări la obiectivul de investitii „Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”
 • Proces verbal preselectie 4353/11 mai 2020
 • Proces verbal de preselectie licitatie nr. 3998/28.04.2020
 • Anuntul nr. 4253 in 05.05 .2020 pentru licitatie masa lemnoasa
 • ANUNT nr. 3815 din 22.04.2020 licitatie masa lemnoasa
 • Anunt vanzare masa lemnoasa nr. 3784 din 16.04.2020 – populatie
 • Procesul verbal nr 3448/08.04.2020 privind preselectia agentilor economici pentru vanzare masa lemnoasa
 • Preselectia de masa lemnoasa nr 1554 din data de 25.02.2020
 • Anunțul de licitatie masa lemnoasa nr. 1104 din 19.02.2020
 • plan cadastral-plansa 3
 • plan cadastral-plansa 2
 • plan cadastral-plansa 1
 • Procesul verbal de preselectie (masa lemnoasa) nr 284/16.01.2020
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
 • Anunt licitatie masa lemnoasa nr. 139_13.01.2020
 • Anunțuri 2019

  Procesul verbal pentru licitația din 19.04.2018

  Erata Proces Verbal Licitatie nr. 3613 din 30.03.2018

  Proces verbal licitatie din 30 martie 2018 Bicazu Ardelean

  Proces Verbal de Preselectie a agentilor economici inscrisi pentru participarea la licitatia publica din data de 30.03.2018

  Anunt licitatie masa lemnoasa nr 2157 din 20 martie 2018

  Act de Punere in Valoare nr. 2409

  Anunt 622/1.012.2018 licitatie – AUTOGREDER A180

  Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL – 30-01-2018

  Anunțuri 2017

  Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL87

  Rezultat concurs 06.11.2017

  30-10-2017 – Anunt licitatie masa lemnoasa

  Anunt popas turistic nr 7000 din 11 oct 2017.pdf
  Planșa nr. 1
  Planșa nr. 2
  Planșa nr. 3
  Proiect tehnic PTH
  Formular Conflict de interese

  Anunț amânare concurs
  Concurs Asistent Medical Comunitar- 25.09.2017

  ANUNT NEGOCIERE NR. 6398 DIN 18.09.2017

  ANUNT LICITATIE MASA LEMNOASA COMUNA BICAZU ARDELEAN NR. 6410.PDF

  Anunt negociere 6046 din 30.08.2017, privind vanzarea prin negociere a unei cantitati de masa lemnoasa in conditiile art 44 din Regulamentul aprobat prin HG NR. 617/2016.
  Erata 5007/03-07-2017 la anunț licitatie masa lemnoasă 4962 din 30-06-2017
  Anunt licitatie masa lemnoasă 4962/30-06-2017

  Anunt modificare taxa de salubrizare 25.05.2017
  Anunt licitatie masa lemnoasa 02.05.2017
  Proiectul de hotarare supus dezbaterii publice

  Anunt inchiriere teren nr. 1331/28.02.2017

  27 februarie 2017
  Primaria Comunei Bicazu Ardelean a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al Comunei Bicazu Ardelean.
  Potrivit Legii 273/2006 art 39, persoanele interesate pot transmite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 27 februarie 2017-12 martie 2017 la adresa de e-mail conlocba@hotmail.com sau pot înregistra adrese scrise la registratura primariei.”
  ,Proiectul de buget 2017

  Anunt nr. 701/03.02.2017

  Anunt 8719/5.12.2016

  Publicație 8152/8.11.2016 – Calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2016

  Dispoziția 244 din 08.11.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

  Concurs consilier urbanism , autorizări și construcții- Class I

  Anunt licitatie 7852/27.10.2016

  Realizarea lucrarilor sistematice de cadastru” conform O.U.G nr. 35/2016.

  ANUNT LICITATIE NR 6470 DIN 29.08.2016

  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTÃRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

  ORDIN CONVOCARE CONSILIERI

  DISPOZITIA 106 DIN 27.04.2016

  Anunt public 3704 din 26-04-2016

  ANUNŢ licitatie-OCTOMBRIE-2014

  ANUNŢ-licitatie-IANUARIE-2015

  ANUNŢ februarie 2015

  ANUNŢ 1 februarie 2015

  ANUNŢ ziar
  ANUNŢ RFPV

  AVP

  INFO AVIZ

  TABEL REZULTAT

  LICITATIE MAI 2016