Anunturi

RECENSAMANT GENERAL AGRICOL 2020

Pliant RGA runda2020 BT
Afis RGA runda 2020 A3 BT

Anunțuri 2022
Proces verbal de preselectie masa lemnoasa din data de 08.07.2022.
Anunt si APV-uri licitatie masa lemnoasa_1230.44 mc_15.07.2022_ora.16.00
Proces verbal licitatie masa lemnoasa 2033.05 mc_19.05.2022
Anunt si APV-uri licitatie din 20.12.2021 ora 16.00 – 3764.24 mc
Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2022
Anunt dezbatere publica și proiect HCL Buget local 2022
Proces verbal preselectie licitatie masă lemnoasă 286/17.01.2022
Anunt si APV-uri licitatie masa lemnoasa_952_17 mc_21.01.2022_ora 16.00

Anunțuri 2021
Proces verbal nr. 10835 din 20.12.2021_licitatie masa lemnoasa
Proces verval preselectie masa lemnoasa 10684 -14.12.2021
Anunt si APV-uri licitatie masa lemnoasa_3764.24 mc_20.12.2021_ora 16.00
Anunt dezbatere publica si Proiect HCL taxe si impozite locale pentru anul 2022
Anunt vanzare directa catre populatie a cantitatii de 170.36 mc masa lemnoasa
Proces verbal negociere masă lemnoasă nr. 10037/17.11.2021/a>
Proces verbal negociere masă lemnoasă 10035/17.11.2021
Preselectie masa lemnoasa nr. 9892 din 11.11.2021
Anunt si APV-uri licitatie masa lemnoasa_1984.35 mc_17.11.2021_ora 16.00
Anunt vanzare directa catre populatie a cantitatii de 465.64 mc masa lemnoasa
Proces verbal nr. 7933 din 16.09.2021_licitatie masa lemnoasa
Procesul verbal de preselectie nr.7756/09.09.2021
Proces verbal nr. 7065 din 19.08.2021_licitatie masa lemnoasa
Proces verbal nr. 7069 din 19.08.2021_negociere masa lemnoasa
Proces verbal preselectie masa lemnoasa nr.6873 din 13.08.2021

Rectificare Anunt licitatie masa lemnoasa nr. 6693 din 09.08.2021
Anunt si APV-uri licitatie masa lemnoasa_3749.63 mc_19.08.2021 ora 16.00
Convocare adunare proprietari terenuri pentru alegere reprezentant in Comisia Comunala-fond funciar
Anunt vanzare directa catre populatie a cantitatii de 502,84 mc masa lemnoasa
Proces verbal nr. 5711 din 06.07.2021_licitatie masa lemnoasa

Proces verbal nr. 5713 din 06.07.2021_negociere masa lemnoasa
Procesul verbal de preselectie nr 5572 din 30.06.2021
Anunt și APV-uri licitatie masa lemnoasa_3431 mc_06.07.2021_ora 16.00
Anunt nr. 5387 din 23.06.2021_dezbatere publica proiect HCL_acces proprietate comuna
Procesul verbal de preselectie nr. 4967/04.06.2021
Anunt si APV-uri_licitatie masa lemnoasa_3.431 mc_10.06.2021 ora 16.00
Proces verbal nr. 4596 din 25.05.2021_negociere masa lemnoasa
Proces verbal nr. 4594 din 25.05.2021_licitatie masa lemnoasa
Rectificare pct 4 anunt licitatie masa lemnoasa_4.938 mc_25.05.2021 ora 16.00
Anunt_APV-uri_licitatie masa lemnoasa_4.938 mc_25.05.2021 ora 16.00_

Proces verbal nr. 3430 din 19.04.2021_negociere masa lemnoasa

Proces verbal nr. 3428 din 19.04.2021_licitatie masa lemnoasa

Procesul verbal nr. 3225 din 13.04.2021 privind preselectia ag. ec. pentru masa lemnoasa

Anunt nr. 2970 din 06.04.2021_licitatie masa lemnoasa_6139 mc_19.04.2021 ora 16.00

Proces verbal nr. 2284 din 22.03.2021_negociere masa lemnoasa

Proces verbal nr. 2281 din 22.03.2021_licitatie masa lemnoasa

Proces verbal 2091/16.03.2021 preselectie masa lemnoasa

ANUNT APV LICITATIE 9027 mc 22.03.2021 ora 16.00

Proces verbal nr. 1257 din 22.02.2021_negociere masa lemnoasa

Proces verbal nr. 1255 din 22.02.2021_licitatie masa lemnoasa

Proces verbal preselectie licitatie masa lemnoasa 1148/15.02.2021

ANUNT APV LICITATIE 10472 mc – 22.02.2021 ora 16.00

Proces verbal preselectie licitatie masa lemnoasa 915/08.02.2021

Rectificare anunt licitatie 10.472 mc_12.02.2021_ora 16.00

ANUNT APV LICITATIE 10472 mc – 12.02.2021 ora 16.00

Proces verbal nr. 614 din 26.01.2021_licitatie masa lemnoasa

Proces verbal nr. 565 din 25.01.2021_negociere masa lemnoasa

Proces verbal nr. 563 din 25.01.2021_licitatie masa lemnoasa
Proces verbal nr. 459 din 20.01.2021_negociere

Proces verbal nr. 457 din 20.01.2021 licitatie masa lemnoasa

Procesul verbal din data de 20.01.2021 privind vanzarea de masa lemnoasĂ

Procesele verbale de la preselectiile inregistrate sub nr. 419,420 si 421 din 19.01.2021

Anunțuri 2020

Anunțuri 2019

Anunțuri 2018

Procesul verbal pentru licitația din 19.04.2018

Erata Proces Verbal Licitatie nr. 3613 din 30.03.2018

Proces verbal licitatie din 30 martie 2018 Bicazu Ardelean

Proces Verbal de Preselectie a agentilor economici inscrisi pentru participarea la licitatia publica din data de 30.03.2018

Anunt licitatie masa lemnoasa nr 2157 din 20 martie 2018

Act de Punere in Valoare nr. 2409

Anunt 622/1.012.2018 licitatie – AUTOGREDER A180

Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL – 30-01-2018

Anunțuri 2017

Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL87

Rezultat concurs 06.11.2017

30-10-2017 – Anunt licitatie masa lemnoasa

Anunt popas turistic nr 7000 din 11 oct 2017.pdf
Planșa nr. 1
Planșa nr. 2
Planșa nr. 3
Proiect tehnic PTH
Formular Conflict de interese

Anunț amânare concurs
Concurs Asistent Medical Comunitar- 25.09.2017

ANUNT NEGOCIERE NR. 6398 DIN 18.09.2017

ANUNT LICITATIE MASA LEMNOASA COMUNA BICAZU ARDELEAN NR. 6410.PDF

Anunt negociere 6046 din 30.08.2017, privind vanzarea prin negociere a unei cantitati de masa lemnoasa in conditiile art 44 din Regulamentul aprobat prin HG NR. 617/2016.
Erata 5007/03-07-2017 la anunț licitatie masa lemnoasă 4962 din 30-06-2017
Anunt licitatie masa lemnoasă 4962/30-06-2017

Anunt modificare taxa de salubrizare 25.05.2017
Anunt licitatie masa lemnoasa 02.05.2017
Proiectul de hotarare supus dezbaterii publice

Anunt inchiriere teren nr. 1331/28.02.2017

27 februarie 2017
Primaria Comunei Bicazu Ardelean a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al Comunei Bicazu Ardelean.
Potrivit Legii 273/2006 art 39, persoanele interesate pot transmite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 27 februarie 2017-12 martie 2017 la adresa de e-mail conlocba@hotmail.com sau pot înregistra adrese scrise la registratura primariei.”
,Proiectul de buget 2017

Anunt nr. 701/03.02.2017

Anunt 8719/5.12.2016

Publicație 8152/8.11.2016 – Calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2016

Dispoziția 244 din 08.11.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Concurs consilier urbanism , autorizări și construcții- Class I

Anunt licitatie 7852/27.10.2016

Realizarea lucrarilor sistematice de cadastru” conform O.U.G nr. 35/2016.

ANUNT LICITATIE NR 6470 DIN 29.08.2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTÃRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

ORDIN CONVOCARE CONSILIERI

DISPOZITIA 106 DIN 27.04.2016

Anunt public 3704 din 26-04-2016

ANUNŢ licitatie-OCTOMBRIE-2014

ANUNŢ-licitatie-IANUARIE-2015

ANUNŢ februarie 2015

ANUNŢ 1 februarie 2015

ANUNŢ ziar
ANUNŢ RFPV

AVP

INFO AVIZ

TABEL REZULTAT

LICITATIE MAI 2016