Anunturi

Anunțuri 2020

Anunțuri 2019

Anunțuri 2018

Procesul verbal pentru licitația din 19.04.2018

Erata Proces Verbal Licitatie nr. 3613 din 30.03.2018

Proces verbal licitatie din 30 martie 2018 Bicazu Ardelean

Proces Verbal de Preselectie a agentilor economici inscrisi pentru participarea la licitatia publica din data de 30.03.2018

Anunt licitatie masa lemnoasa nr 2157 din 20 martie 2018

Act de Punere in Valoare nr. 2409

Anunt 622/1.012.2018 licitatie – AUTOGREDER A180

Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL – 30-01-2018

Anunțuri 2017

Anunt licitatie masa lemnoasă, APV si HCL87

Rezultat concurs 06.11.2017

30-10-2017 – Anunt licitatie masa lemnoasa

Anunt popas turistic nr 7000 din 11 oct 2017.pdf
Planșa nr. 1
Planșa nr. 2
Planșa nr. 3
Proiect tehnic PTH
Formular Conflict de interese

Anunț amânare concurs
Concurs Asistent Medical Comunitar- 25.09.2017

ANUNT NEGOCIERE NR. 6398 DIN 18.09.2017

ANUNT LICITATIE MASA LEMNOASA COMUNA BICAZU ARDELEAN NR. 6410.PDF

Anunt negociere 6046 din 30.08.2017, privind vanzarea prin negociere a unei cantitati de masa lemnoasa in conditiile art 44 din Regulamentul aprobat prin HG NR. 617/2016.
Erata 5007/03-07-2017 la anunț licitatie masa lemnoasă 4962 din 30-06-2017
Anunt licitatie masa lemnoasă 4962/30-06-2017

Anunt modificare taxa de salubrizare 25.05.2017
Anunt licitatie masa lemnoasa 02.05.2017
Proiectul de hotarare supus dezbaterii publice

Anunt inchiriere teren nr. 1331/28.02.2017

27 februarie 2017
Primaria Comunei Bicazu Ardelean a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al Comunei Bicazu Ardelean.
Potrivit Legii 273/2006 art 39, persoanele interesate pot transmite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 27 februarie 2017-12 martie 2017 la adresa de e-mail conlocba@hotmail.com sau pot înregistra adrese scrise la registratura primariei.”
,Proiectul de buget 2017

Anunt nr. 701/03.02.2017

Anunt 8719/5.12.2016

Publicație 8152/8.11.2016 – Calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2016

Dispoziția 244 din 08.11.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Concurs consilier urbanism , autorizări și construcții- Class I

Anunt licitatie 7852/27.10.2016

Realizarea lucrarilor sistematice de cadastru” conform O.U.G nr. 35/2016.

ANUNT LICITATIE NR 6470 DIN 29.08.2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTÃRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

ORDIN CONVOCARE CONSILIERI

DISPOZITIA 106 DIN 27.04.2016

Anunt public 3704 din 26-04-2016

ANUNŢ licitatie-OCTOMBRIE-2014

ANUNŢ-licitatie-IANUARIE-2015

ANUNŢ februarie 2015

ANUNŢ 1 februarie 2015

ANUNŢ ziar
ANUNŢ RFPV

AVP

INFO AVIZ

TABEL REZULTAT

LICITATIE MAI 2016