Aparat de specialitate al primarului

Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, Corespondenţă, în Compartiment Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, Corespondenţă

Vârlan Anișoara – consilier clasa I , grad profesional  superior

 

Compartiment Asistență Socială și Stare Civilă

Suciu Valentina – consilier, clasa I, grad profesional  superior

 

Compartiment Agricol Fond Funciar

Bîrsan Adriana – consilier clasa I, grad profesional  superior

Lăzăruț Nelu – referent de specialitate,  clasa a IIa,  grad profesional  principal

 

Compartiment Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite

Moldovan Aurelia Lenuța – consilier, clasa I, grad profesional  superior

Husaru Simona – consilier, clasa I, grad profesional  superior

Topliceanu Aurica – consilier, clasa I, grad profesional  superior

Voaideș Negustor Corina Ionela – consilier clasa I, grad profesional  asistent

 

Compartiment Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Florea Gabriel – consilier clasa I, grad profesional  debutant

 

Compartiment Achiziții Publice

până la ocuparea postului prin concurs, responsabil cu achizițiile publice este secretarul general al comunei – Jolteag Gicuța

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Stasisin Ladislau  – sef SVSU

 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local

Vârlan Aurel – inspector I A

Barb Cristinel – muncitor I

Tepes Dan – muncitor I

Tepeș Vasile – muncitor I

 

Compartiment Turism

Bilan Alina – agent de turism

Cardas Elena – ghid de turism

 

Compartiment Deservire și Pază

Catrinoi Niculiță – paznic

Țepeș Laura – guard

Cioancă Mihai – șofer I

 

Biblioteca

Covasan Elena – Bibliotecar I

 

Asistent comunitar

Barb Doina -Maria- Asistent medical comunitar, definitiv