Buget Local

2020
Situatii financiare si anexe la 30.09.2020

 • Buget la data de 30 .06.2020
 • Situatii financiare si anexe ale unitatii administrativ – teritoriale Bicazu Ardelean la 30 .06. 2020
 • HCL nr. 72 din 31.07.2020 rectificare buget local pe anul 2020
 • HCL nr. 60 din 10.07.2020 rectificare buget local pe anul 2020
 • Situatii financiare la 31.03.2020
 • Situatii financiare la 31.12.2019
 • Propunere Buget 2020
 • 2019

 • Hotarare nr 30 sedinta 25.04.2019-Aprobarea bugetului local
 • Hotarare nr 42 sedinta 28.06.2019 – Aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2019.pdf
 • Hotarare nr 48 din 30.07.2019_Rectificarea bugetului local
 • HCL 55din 30.08.2019_ Rectificarea bugetului local
 • Hotararea nr 66 sedinta 27.09.2019_Rectificarea bugetului local
 • HCL nr 78_29.11.2019 executie bugetara trim III
 • Situatii financiare si anexe ale unitatii administrativ teritoriale Bicazu Ardelean la 31 decembrie 2018
 • Situatii financiare si anexe ale unitatii administrativ teritoriale Bicazu Ardelean la 31 martie 2018 part 1
 • Situatii financiare si anexe ale unitatii administrativ teritoriale Bicazu Ardelean la 31 martie 2018 part 2
 • Situatii financiare si anexe lae unitatii administrativ teritoriale Bicazu Ardelean la 30 iunie 2018
 • SITUATII FINANCIARE LA 30 .09.2019
 • HCL 43_28.06.2019_aprobare rezultate inventariere patrimoniu la 31.12.2018
 • HCL 42_28.06.2019_aprobare executie bugetara la data de 31 martie 2019
 • HCL 41_28.06.2019_aprobare cont încheiere exercitiu financiar si situatii financiare pe anul 2018
 • Hotarare – Proiect de buget local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2019
 • Proiectul de buget local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2019
 • 2018

 • Hotărâri ale Consiliului Local nr. 7 – privind aprobarea bugetului local
 • HCL nr. 1 /2018
 •  
  2017
  Bugetul UAT aprobat 2017
  Situatii financiare si anexe

  Buget Primarie 2015

  « 1 de 26 »

  Buget Serviciul public 2015

  « 2 de 5 »