Declaratii de avere si interese

DECLARAȚII DE AVERE SI INTERESE

– formular declaraţie de interese (detalii)

Declarații de avere şi de interese

Cine, de ce şi unde se depun anual declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ?
În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi declaraţii de interese, în conformitate cu prevederile legale, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. În cadrul Primăriei Comunei Bicazu Ardelean, consilierea privind modul de completare, precum şi depunerea acestor documente, se face la Compartimentul Resurse Umane – Consilier Vârlan Anişoara.
Potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 şi se trimit Agenţiei copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici şi persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor prevăzute anterior se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de avere şi al declaraţiilor de interese la Agenţie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de 10 zile de la data primirii.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului său a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.
Compartiment Resurse Umane şi Salarizare,
Consilier Resurse Umane, Vârlan Anişoara

Comunicat privind modificarea pct. 5 al Anexei nr. 2 din Legea nr. 176/2010 (detalii)
Ghid de completare al declaraţiilor de avere şi de interese (detalii)
Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (detalii)
 

Modele formulare:

      – formular declaraţie de avere (detalii)
   – formular declaraţie de avere pentru publicare pe pagina de internet (detalii)
      – formular declaraţie de interese pentru publicare pe pagina de internet (detalii)
     – Dispoziţie 997/15.05.2014 (detalii)

 

Declaratie de avere și interese 2022

Declaratii de avere consilieri locali 2022

BIRSAN CONSTANTIN IOAN – Primar

CIUCANU SORIN -NICOLAE

DOARVOAS MARIUS GABRIEL

HANDARIC ADRIAN

MAGNANI CRISTINA

MUCENICU TOADER

POPOACA GIANINA

SAVA ION

SUCIU VERONICA

TEPES BOBESCU LILIANA GABRIELA

TEPES GHIBOSU IONEL

TEPES GREURUS GHEORGHE

TEPES PISER GHEPRGHE

Declaratii de interese consilieri locali 2022

BIRSAN CONSTANTIN IOAN

CIUCANU SORIN NICOLAE

DOARVOAS M

HANDARIC C A

MAGNANI CRISTINA

MUCENICU TOADER

POPOACA GIANINA

SAVA ION

SUCIU VERONICA

TEPES BOBESCU LILIANA G

TEPES GHIBOSU I

TEPES GREURUS GHE

TEPES PISER GHE

Declaratie de avere și interese 2021

Zvancea Ionut M

Declaratie de avere și interese Tepes-Piser Gheorghe

Declaratie de avere și interese Tepes-Ghibosu Ionel

Declaratie de avere și interese Tepes-Bobescu Liliana G.

Declaratie de avere și interese Tepes -Greurus Gheorghe

Declaratie de avere și interese Suciu Veronica

Declaratie de avere și interese Sava Ion

Declaratie de avere și interese Popoaca Gianina

Declaratie de avere și interese Mucenicu Toader

Declaratie de avere și interese Magnani N. Cristina

Declaratie de avere și interese Handaric C. Adrian

Declaratie de avere și interese Doarvoas Marius G

Declaratie de avere și interese Ciucanu Sorin

Declaratie de avere și interese Birsan C-tin Ioan

Declaratie de avere și interese Voaides Negustor Corina I.

Declaratie de avere și interese Varlan Anisoara

Declaratie de avere și interese Moldovan A..Lenuta

Declaratie de avere și interese Topliceanu Aurica

Declaratie de avere și interese Lazarut Nelu

Declaratie de avere și interese Jolteag Gicuța

Declaratie de avere și interese Husaru Simona

Declaratie de avere și interese Florea Gabriel

Declaratie de avere și interese Birsan Adriana

2020

Declaratie de avere și interese – Tepes Bobescu Liliana Gabriela (2)

Declaratie de avere și interese – Zvancea Ionut Marius (1)

DDeclaratie de avere și interese – Suciu Veronica (1)

Declaratie de avere și interse – Popoaca Gianina

Declaratie de avere și interse Moldovan E

Declaratie de avere și interese Tepes-Ghibosu I

Declaratie de avere și interese Tepes Piser Ghe

Declaratie de avere și interese Tepes N

Declaratie de avere și interese Tepes Greurus Ghe

Declaratie de avere și interese SAVA I

Declaratie de avere și interese Olariu I

Declaratie de avere și interese Mucenicu T

Declaratie de avere și interese Magnani NC

Declaratie de avere și interese Handaric C.A.

Declaratie de avere și interese DOARVOAS M.G

Declaratie de avere și interse Birsan CI

Declaratie de avere și interese Ciucanu S

Declaratie de avere și interese Apetrei D

Declaratie de avere și interese Varlan Anişoara

Declaratie de avere și interese Stasisin Ladislau

Declaratie de avere și interese Moldovan A.Lenuta

Declaratie de avere și interese Jolteag Gicuţa

Declaratie de avere și interese Topliceanu Aurica

Declaratie de avere și interese Lazarut Nelu

Declaratie de avere și interese Birsan Adriana

Declaratie de avere și interse Voaides Negustor Corina Ionela

Declaratie de avere și interse Husaru Simona

Declaratie de avere și interse Suciu Valentina

Declaratie de avere Florea Gabriel

2019

Declaratie de avere Tepes Greurus GHE

Declaratie de avere Moldovan E

Declaratie de avere OARU I

Declaratie de avere Mucenicu T

Declaratie de avere Handaric A

Declaratie de avere Lazarut N

Declaratie de avere Suciu v

Declaratie de avere Birsan C.I

Declaratie de avere Doarvoas M

Declaratie de avere Birsan A

Declaratie de avere Varlan A

Declaratie de avere Moldovan AL

Declaratie de avere Husaru S

Declaratie de avere ApetreiD

Declaratie de avere Sava I

Declaratie de avere Jolteag G

Declaratie de avere Voaides Negustor C

Declaratie de avere Gavriloaie A

Declaratie de avere Stasisin L

Declaratie de avere Tepes Ghibosu I

Declaratie de avere Ciucanu S

Declaratie de avere Tepes Piser Ghe

Declaratie de avere Topliceanu Aurica

 

Declaratie de avere Magnani C

Declaratie de avere 2018

Declaratie de avere Voaides Negustor Corina Ionela

Declaratie de avere Apetrei Dumitrina

Declaratie de avere Birsan Adriana

Declaratie de avere Birsan Constantion Ioan

Declaratie de avere Ciucanu Sorin Nicolaie

Declaratie de avere Doarvoas Marius Gabriel

Declaratie de avere Husaru Simona

Declaratie de avere Jolteag Gicuta

Declaratie de avere Lazarut Nelu

Declaratie de avere Magnani Nina-Cristina

Declaratie de avere Moldovan Aurelia Lenuta

Declaratie de avere Moldovan Aurelia Lenuta_1

Declaratie de avere Moldovan Emil

Declaratie de avere Mucenicu Toader

Declaratie de avere Nechita Marius Constantin

Declaratie de avere Olariu Ion

Declaratie de avere Sava Ion

Declaratie de avere Stasisin Ladislau

Declaratie de avere Suciu Valentina

Declaratie de avere Tepes Ghibosu Ionel

Declaratie de avere Tepes Greurus Gheorghe

Declaratie de avere Tepes Neculai

Declaratie de avere Tepes Piser Gheorghe

Declaratie de avere Topliceanu Aurica

Declaratie de avere Varlan Anisoara

Declaratie de avere Handaric Corneliu Adrian


Declaratie de avere 2017

Declaratie de avere Nechita Marius Constantin
Declaratie de avere Jolteag Gicuță
Declaratie de avere Suciu Mihaela
Declaratie de avere Vârlan Anișoara.pdf
Declaratie de avere Bîrsan Adriana
Declaratie de avere Stasisin Ladislau
Declaratie de avere Lazaruț Nelu
Declaratie de avere Topiceanu Aurica
Declaratie de avere Suciu Valentina
Declaratie de avere Moldovan Aurelia Lenuța
Declaratie de avere Dudan Elena
Declaratie de avere Husaru Simona
Declaratie de avere Tepeș Greurus Gheorghe
Declaratie de avere Mucenicu Toader.PDF
Declaratie de avere Sava Ion
Declaratie de avere Olaru Ion
Declaratie de avere Bîrsan Constantin Ioan
Declaratie de avere Handaric Corneliu Adrian
Declaratie de avere Țepeș Piser Gheorghe/a>
Declaratie de avere Apetrei Dumitrina
Declaratie de avere Moldovan Emil/a>
Declaratie de avere Țepeș N. Neculai
Declaratie de avere Doarvoaș Marius Gabriel
Declaratie de avere Magnani Nina-Cristina
Declaratie de avere Țepeș-Ghibosu Ionel
Declaratie de avere Ciucanu Sorin Nicolae

Declaratie de avere 2016

Declaratie de avere Stasisin Ladislau

Declaratie de avere Birsan Adriana

Declaratie de avere Topliceanu Aurica

Declaratie de avere Varlan Anisoara

Declaratie de avere Moldovan Aurelia-Lenuta

Declaratie de avere Suciu Valentina

Declaratie de avere Suciu Mihaela

Declaratie de avere Lazarut Nelu

Declaratie de avere Dudan Elena

Documente de interes public 2015

declaratie de avere Birsan C-tin Ioan – Primar

declaratie de avere Ciucanu Sorin – consilier local

declaratie de avere Doarvas Marius-Gabriel – Viceprimar

declaratie de avere GRIGORASI Nina-Cristina – consilier local

declaratie de avere HANDARIC Corneliu-Adrian consilier local

declaratie de avere Moldovan Emil – consilier local

declaratie de avere Moldovan Nicolae- consilier local

declaratie de avere Mucenicu Toader – consilier local

declaratie de avere Sava Ion -consilier local

declaratie de avere Sava Ion -consilier

declaratie de avere SUCIU IOAN – consilier local

declaratie de avere Suciu Mihaela- auditor intern

declaratie de avere Suciu Valentina – consilier asistenta sociala

declaratie de avere TEPES -GHIBOSU Ionel – consilier local

declaratie de avere TEPES GREURUS GHEORGHE- consilier local

declaratie de avere TEPES GREURUS T GHEORGHE- consilier local

declaratie de avere TEPES PISER GHEORGHE – consilier local

declaratie de avere Tepes-Nica Elena-consilier

declaratie de avere Topliceanu Aurica – consilier contabilitate

declaratie de avere VARLAN ANISOARA – consilier

Declaratie de avere DUDAN ELENA – SECRETAR

Declaratie de avere HANGANU SORANA MARIA – Consilier urbanism

Declaratie de avere HUSARU SIMONA- Consilier principal

Declaratie de avere ROSU IULIANA- Consilier juridic