Declaratii

DECLARAȚII DE AVERE SI INTERESE

Declarații de avere şi de interese

 

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit Anexei nr. 1 din Legea 176/2010. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile.

Comunicat privind modificarea pct. 5 al Anexei nr. 2 din Legea nr. 176/2010 (detalii)
Ghid de completare al declaraţiilor de avere şi de interese (detalii)
Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (detalii)
 

Modele formulare:

      – formular declaraţie de avere (detalii)
   – formular declaraţie de avere pentru publicare pe pagina de internet (detalii)
    – formular declaraţie de interese (detalii)
      – formular declaraţie de interese pentru publicare pe pagina de internet (detalii)
     – Dispoziţie 997/15.05.2014 (detalii)