Hotarari ale Consiliului Local Bicazu Ardelean

  2019

HCL nr. 19_28.02.2019_cerere Sandu Maria II_inchiriere sau concesiune

HCL nr. 18_28.02.2019_Valorificare masa lemnoasa 9273 mc

HCL nr. 17_28.02.2019_Atribuire directa inchiriere suprafete pasune

HCL nr. 16_28.02.2019_Modificare HCL 76_2018_masuri in domeniul salarizarii

HCL nr. 15_22.02.2019_Modificare HCL 79_2017_Pod Zanogeni

HCL nr. 14_22.02.2019_Modificare HCL 4-5_2017_strazi si drumuri de interes local

HCL nr. 13_22.02.2019_Modificare HCL 48_2018_Modernizare Strada Cimitirelor

HCL nr. 12_30.01.2019_comisie avizare cereri organizare adunari publice

HCL nr. 11_30.01.2019_salarizare personal

HCL nr. 10_30.01.2019_achizitionare servicii juridice

HCL nr. 9_30.01.2019_valorificare masa lemnoasa 6576 mc

HCL nr. 8_30.01.2019_valorificare masa lemnoasa suprapunere partizi 2419_2420

HCL nr. 7_30.01.2019_completare inventar domeniu public

HCL nr. 6_30.01.2019_mandat special ADI AQUA_modificare tarife

HCL nr. 5_30.01.2019_alegere presedinte sedinta

HCL nr. 4_30.01.2019_alipire imobile

HCL nr. 3_11.01.2019_aprobare cerere finantare Modernizare sistem educational Sc_gim_1

HCL nr. 02 _04.01.2019_acoperire deficit din excedent pe 2018 (1)

HCL nr. 01 _04.01.2019_modificare tarife salubrizare

  2018

HCL nr. 74_21.12.2018_obiective si lucrari comunitare 2019

HCL nr. 73_21.12.2018_rectificare buget

HCL nr. 71_21.12.2018_retea scolara 2019_2020

HCL nr. 70_1.12.2018_modificare hotarari in domeniul salarizarii

HCL nr. 69_1.12.2018_scrisoare garantie CEC Bank Modernizarea infrastructurii rutiere locale

HCL nr. 68_1.12.2018_majorare cheltuieli eligibile Modernizarea infrastructurii rutiere locale

HCL nr. 67_12.11.2018_rectificare bugetara

HCL nr. 66_12.11.2018_valorificare masa lemnoasa 6080 mc

HCL nr. 65_12.11.2018_servicii silvice paza fond forestier

HCL nr. 64_12.11.2018_studiu fezabilitate Modernizare sistem iluminat public stradal

HCL nr. 63_12.11.2018_ajutoare urgenta situatii deosebite

HCL nr. 62_ 12.11.2018_ rectificare eroare materiala HCL 59_2018

HCL nr. 75_21.12.2018_valorificare masa lemnoasa suprapuneri cu partida 2518

HCL nr. 76_28.12.2018_masuri in domeniul salarizarii

HCL nr. 77_28.12.2018_valorificare masa lemnoasa 9796 mc

 • Hotărâre Consiliul Local nr. 41 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 40 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 39 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 38 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 37 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 36 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 35 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 34 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 33 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 32 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 31 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 30 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 29 din 31.05.2018
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 24 – 28
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 22 – 23
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 16 – 21
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 8 – 15
 • Hotărâri ale Consiliului Local nr. 7 – privind aprobarea bugetului local
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 2 – 6
 • HCL nr. 1 / 2018
 • HCL 89/2017 – Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2018
 •  
  2017

  Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
  Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 67 privind rectificarea anexei nr.1 la HCL nr.50/28.07.2017
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 50 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialitate al primarului si a indemnizatiei de sedinta de care beneficiaza consilierii locali
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 49 privind modificarea taxei de salubrizare
  Hotarârea privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de colectarea deseurilor
  –H.C.L. nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Bicazu Ardelean.
  –H.C.L. nr.25 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 , a Planului de Integrare si al Raportlui de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Comunei Bicazu Ardelean si a unitatilor subordonate/coordonate, judetul Neamt;
  HCL din 17-01-2017
  Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017
  Anexa la hotarare

   
  2016
   

  HCL aprobare sit. financiare la sf trim I 2016

  HCL sit financiare la sfarsitul anului 2015

  HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL – instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Bicazu Ardelean

  HCL organigrama si structura functionala

  04.12.2015 – Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

  Hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2016 – partea 1

  Hotarare CL PUZ

  Buget 2016

  Hotarare CL privind statut functii si organigrama

  Hotarare CL licitatie