Hotarari ale Consiliului Local Bicazu Ardelean

  2019

Hotararea nr. 95 din 30.12.2019_prelungire contracte concesiune cabinete medicale

Hotararea nr. 94 din 30.12.2019_modificare HCL nr. 80_2019_inchiriere locuinte de interventie

Hotararea nr. 93 din 30.12.2019_rectificare buget

Hotararea nr. 92 din 30.12.2019_marcare masa lemnoasa_refacere podet

Hotararea nr. 91 din 30.12.2019_valorificare masa lemnoasa_contract 4368 din 10.06.2019

Hotararea nr. 90 din 30.12.2019_reorganizare SVSU

Hotararea nr. 89 din 30.12.2019_tarife salubrizare si Regulament salubrizare_Neamt

Hotararea nr. 88 din 30.12.2019_mentinere mandat special acordat prin HCL nr. 53_2019_ADI AQUA NEAMT

Hotararea nr. 87 din 30.12.2019_plan de actiuni pe anul 2020_activitate neremunerata in folosul comunitatii

Hotararea nr. 86_30.12.2019_ modificare HCL nr. 70 din 25.10.2020

Hotararea nr. 85 din 30.12.2019_ stabilire impozite si taxe locale pe anul 2020

Hotararea nr. 84_30.12.2019_ aprobare retea scolara pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea nr. 83_24.12.2019_rectificare bugetara

Hotararea nr. 82_20.12.2019_rectificare bugetara

Hotararea nr. 81 din 29.11.2019 Aproprobarea valorificarii cantitatii de 11 150 mc masa lemnoasa

Hotararea nr 80 din 29.11.2019_Inchirierea locuintelor de interventie

Hotararea nr.79din 29.11.2019_Majorarea salariului corespunzator gradatiei 3 de vechime pt functionarul public Lazarut nelu

Hotararea nr 78 din 29.11.2019_executie bugetara trim III 2019.pdf

Hotararea nr 77 din 31.10.2019_Stabilirea salariului de baza a unui functionar public

Hotararea nr 76 din 31.10.2019_Rectificarea bugetului local

Hotararea nr 75 31.10.2019_Acordul de principiu in vederea cumpararii unei suprafete de teren

Hotararea nr 74 din 25.10.2019_ Achizitionarea unor servicii silvice

Hotararea nr 73 din 25.10.2019_Aprobarea marcarii unei cantitati de masa lemnoasa pentru refacerea unor podete

Hotararea nr 72 din 25.10.2019_Rectificarea bugetului local

Hotararea nr 71 25.10.2019_ Achizitionarea unor servicii juridice de consultanta si asistenta

Hotararea nr 70 din 25.10.2019_ Modificarea si completarea HCL nr 24 din 2018

Hotararea nr 69 din 25.10.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 68 din 25.10.2019_Anularea acesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018

Hotararea nr 67 din 25.10.2019_Modificarea HCL nr 29 din 2006

Hotararea nr 66 sedinta 27.09.2019_Rectificarea bugetului local

Hotararea nr 65 sedinta 27.09.2019_ acordarea unui ajutor de urgenta

Hotararea nr 64 sedinta 27.09.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 63 sedinta 27.09.2019_Aprobarea prelungirii termenului de executie pt obiectivul ,Renovare , modernizare si dotare camin cultural

Hotararea nr 62 sedinta 27.09.2019_Aprobarea valorificarii cantitatii de 4 536 mc masa lemnoasa

Hotarare nr 61 sedinta 27.09.2019_ Modificarea actului constitutiv si Statutului ADI Aqua Neamt

Hotarare nr 60 sedinta 27.09.2019_Desemnarea a doi consilieri in consiliul de administratie a Scolii

HCL 59 din 30.08.2019_Modificarea HCL 79 din 2017Construire E pod Zanogeni

HCL 58din 30.08.2019_Prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie

HCL 57din 30.08.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

HCL 56 din 30.08.2019_ Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor aferente Programului pentru ScoliaRomaniei

HCL 55din 30.08.2019_ Rectificarea bugetului local

Hotarare nr 54din 30.07.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 53 din 30.07.2019 Acordarea unui mandat special ADI AQA NEAMT

Hotarare nr 52din 30.07.2019_Aprobarea valorificarii cantitatii de 5475 mc masa lemnoasa

Hotarare nr 51 din 30.07.2019 Valorificarea cantitatii de7mc masa lemnoasa

Hotarare nr 50 din 30.07.2019_Modificarea HCL nr 4 din 31.01.2017 si HCL nr 5 din 31.01.2017

Hotarare nr 49 din 30.07.2019_ Acordul proprietarului pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unei suprafete de teren

Hotarare nr 47 sedinta 28.06.2019 Acordul de participare in cadrul programului de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice

Hotarare nr 46 sedinta 28.06.2019_ Aprobarea valorificarii canitatii de 26 mc masa lemnoasa atribuita operatorului economic SC MIT PROSPER SRL

Hotarare nr 45 sedinta 28.06.2019_ Aprobarea valorificarii cantitatii de 8 432 mc masa lemnoasa

Hotarare nr 43 sedinta 28.06.2019_Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Bicazu Ardelean la data de 31.12.2018

Hotarare nr 44 sedinta 28.06.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 41 sedinta 28.06.2019_ Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2018 (1).pdf

Hotarare nr 40 sedinta 28.06.2019_Aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul Construire si dotare gradinita in Bicazu Ardelean

Hotarare nr 39 sedinta 28.06.2019_Aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Renovare, modernizare si dotare camin cultural

Hotarare nr 38 sedinta 31.05.2019_ASprovarea amplasarii unui nou panou informativ

Hotarare nr 37 sedinta 31.05.2019_ Aprobarea valorificarii cantita’ii de 6 128mc masa lemnoasa

Hotarare nr 36 sedinta 31.05.2019_Alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 35 sedinta 31.05.2019_Solicitarea acordului Orasului Bicaz si acordului Comunei Tasca pentru racordarea la reteaua de gaze ce tranziteaza teritoriul acestora

Hotarare nr 34 din 15.05.2019_Marcarea si valorificarea cantitatii de masa lemnoasa organizare stani

Hotarare nr 33 din 15.05.2019_ Aprobarea documenta’iei tehnico-economice, faza PT si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Racorduri retele de distributie apa potabi

Hotarare nr 32 sedinta 25.04.2019_Indreptarea erorii materialedin art1 aHCL nr 71_21.12.2018

Hotarare nr 31 sedinta 25.04.2019_ Modificarea si completarea HCL nr. 24_27.04.2018

Hotarare nr 30 sedinta 25.04.2019_ Aprobarea bugetului local (2)

Hotarare nr 29 sedinta 25.04.2019_ Salarizarea personalului platit din fonduri publice

Hotararea nr 28 sedinta 25.04.2019_ Atribuirea directa a suprafetei de pasune din punctul Lapos Sodron

Hotararea nr 27 sedinta 25.04.2019_ Aprobarea constituirii echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr 26 sedinta 25.04.2019_ Alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 25 sedinta 25.04.2019_Valorificarea cantitatii de 23 mc masa lemnoasa atribuita SC PAN FOREST SRL

Hotarare nr 24 sedinta 25.04.2019_Valorificarea cantitatii de 31mc masa lemnoasa atribuita TRANS LEMN YMG

Hotararea nr 23 sedinta 25.04.2019_ Aprobarera valorificarii cantitatii de 9 236 mc masa lemnoasa

Hotarare nr 22 din 29.03.2019_Modificare HCL 17_2019_Atribuire directa inchiriere pasuni

Hotarare nr 21 din 29.03.2019_Plan anual de actiune servicii sociale 2019

Hotarare nr 20 din 29.03.2019_Modificare HCL 22_2014 Structura comunitara consultativa

HCL nr. 19_28.02.2019_cerere Sandu Maria II_inchiriere sau concesiune

HCL nr. 18_28.02.2019_Valorificare masa lemnoasa 9273 mc

HCL nr. 17_28.02.2019_Atribuire directa inchiriere suprafete pasune

HCL nr. 16_28.02.2019_Modificare HCL 76_2018_masuri in domeniul salarizarii

HCL nr. 15_22.02.2019_Modificare HCL 79_2017_Pod Zanogeni

HCL nr. 14_22.02.2019_Modificare HCL 4-5_2017_strazi si drumuri de interes local

HCL nr. 13_22.02.2019_Modificare HCL 48_2018_Modernizare Strada Cimitirelor

HCL nr. 12_30.01.2019_comisie avizare cereri organizare adunari publice

HCL nr. 11_30.01.2019_salarizare personal

HCL nr. 10_30.01.2019_achizitionare servicii juridice

HCL nr. 9_30.01.2019_valorificare masa lemnoasa 6576 mc

HCL nr. 8_30.01.2019_valorificare masa lemnoasa suprapunere partizi 2419_2420

HCL nr. 7_30.01.2019_completare inventar domeniu public

HCL nr. 6_30.01.2019_mandat special ADI AQUA_modificare tarife

HCL nr. 5_30.01.2019_alegere presedinte sedinta

HCL nr. 4_30.01.2019_alipire imobile

HCL nr. 3_11.01.2019_aprobare cerere finantare Modernizare sistem educational Sc_gim_1

HCL nr. 02 _04.01.2019_acoperire deficit din excedent pe 2018 (1)

HCL nr. 01 _04.01.2019_modificare tarife salubrizare

  2018

HCL nr. 74_21.12.2018_obiective si lucrari comunitare 2019

HCL nr. 73_21.12.2018_rectificare buget

HCL nr. 71_21.12.2018_retea scolara 2019_2020

HCL nr. 70_1.12.2018_modificare hotarari in domeniul salarizarii

HCL nr. 69_1.12.2018_scrisoare garantie CEC Bank Modernizarea infrastructurii rutiere locale

HCL nr. 68_1.12.2018_majorare cheltuieli eligibile Modernizarea infrastructurii rutiere locale

HCL nr. 67_12.11.2018_rectificare bugetara

HCL nr. 66_12.11.2018_valorificare masa lemnoasa 6080 mc

HCL nr. 65_12.11.2018_servicii silvice paza fond forestier

HCL nr. 64_12.11.2018_studiu fezabilitate Modernizare sistem iluminat public stradal

HCL nr. 63_12.11.2018_ajutoare urgenta situatii deosebite

HCL nr. 62_ 12.11.2018_ rectificare eroare materiala HCL 59_2018

HCL nr. 75_21.12.2018_valorificare masa lemnoasa suprapuneri cu partida 2518

HCL nr. 76_28.12.2018_masuri in domeniul salarizarii

HCL nr. 77_28.12.2018_valorificare masa lemnoasa 9796 mc

 • Hotărâre Consiliul Local nr. 41 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 40 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 39 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 38 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 37 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 36 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 35 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 34 din 29.06.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 33 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 32 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 31 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 30 din 31.05.2018
 • Hotărâre Consiliul Local nr. 29 din 31.05.2018
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 24 – 28
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 22 – 23
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 16 – 21
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 8 – 15
 • Hotărâri ale Consiliului Local nr. 7 – privind aprobarea bugetului local
 • Hotărâri ale Consiliului Local Nr. 2 – 6
 • HCL nr. 1 / 2018
 • HCL 89/2017 – Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2018
 •  
  2017

  Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
  Hotarârea Consiliului privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorat bugetului local de către persoanele fizice.
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 67 privind rectificarea anexei nr.1 la HCL nr.50/28.07.2017
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 50 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in aparatul de specialitate al primarului si a indemnizatiei de sedinta de care beneficiaza consilierii locali
  Hotarârea Consiliului local HCL nr 49 privind modificarea taxei de salubrizare
  Hotarârea privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de colectarea deseurilor
  –H.C.L. nr. 26 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Bicazu Ardelean.
  –H.C.L. nr.25 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 , a Planului de Integrare si al Raportlui de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere la nivelul Comunei Bicazu Ardelean si a unitatilor subordonate/coordonate, judetul Neamt;
  HCL din 17-01-2017
  Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017
  Anexa la hotarare

   
  2016
   

  HCL aprobare sit. financiare la sf trim I 2016

  HCL sit financiare la sfarsitul anului 2015

  HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL – instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Bicazu Ardelean

  HCL organigrama si structura functionala

  04.12.2015 – Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

  Hotarare privind impozitele si taxele pe anul 2016 – partea 1

  Hotarare CL PUZ

  Buget 2016

  Hotarare CL privind statut functii si organigrama

  Hotarare CL licitatie