Institutii

PRIMARIA
Conducere
Aparat de specialitate al primarului
Declaratii de avere si de interese
Regulamente
Organizare
Recrutare
Transparenta veniturilor salariale
Dispozițiile primarului
GDPR
CONSILIUL LOCAL
Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local
Componență
Comisii de specialitate
Declaratii de avere si de interese
Rapoarte de activitate
Convocare Consiliu Local
Proiecte de hotărâri
Hotărâri
Procese verbale de sedințe