Modele formulare

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit […]

Contact

Adresa postala: Primaria Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt, cod 617065 Telefon:  0233-255 301 Fax:  0233-255 301 Website: www.comunabicazuardelean.ro E-mail: conlocba@hotmail.com PROGRAM DE LUCRU Luni-vineri: 08.00- 16.00 Pentru guard: 07.00-9.00; 16.00-22.00 Pentru paznic: 22.00-06.00 […]

Secretar

Dudan Elena PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001: a) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local; b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială […]