Regulamentele privind procedurile administrative

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local Bicazu Ardelean

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Bicazu Ardelean