Achizitii publice

Achiziții publice “Anunț:26-06-2017: Infiintare teren de sport asfaltic, Scoala gimnaziala nr. 2 Telec”: – Anunt achiziție directă – – Formular C – Declaratie privind conflictul de interese – PTH Detalii de amplasament – PTH Detalii […]

Modele formulare

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit […]