Achizitii publice

ERATA ANUNȚ ANUNTUL PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA, Nr. 5505 din 31 iulie 2017-pentru achizitie de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara – UAT BICAZU ARDELEAN, judetul Neamt […]

Modele formulare

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit […]

Publicații căsătorii

Publicatie anunt casatorie august 2017 Podariu Vlad-Marin – Curcă Mariana-Angela Publicatie anunt casatorie iulie 2017 Curcă Nicu Ionel – Mikloș Mihaela Publicatie anunt casatorie iulie 2017 Mîrza Ioan- Potoceanu Mihaela Publicatie anunt casatorie iulie 2017 […]