Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografia comunei

Comuna Bicazu Ardelean este situată în grupa centrală a Carpaților Orientali, cunoscută sub denumirea generică de “Carpații Moldo- Transilvan” , în bazinul hidrografic mijlociu al văii Bicazului, în partea de vest a județului Neamț, acolo unde Moldova își dă mâna cu Ardelul. Trei unități geomorfologice distincte – Ceahlăul, Hasmasu Mare și Munții Tarcaului – îi conferă o puternică personalitate geografică, evidențiată printr-o mare varietate peisagistică, dar și prin valoarea deosebită a biodiversității, ceea ce explică prezența aici a două arii naturale protejate, cu statut de ,,Parc Național’’, anume Ceahlăul și Cheile Bicazului-Hășmaș.

Comuna se învecinează cu alte localități rurale: Bicaz Chei, Tașca, Ceahlău, Grințieș și Tulgheș (jud. Harghita). Primele referiri documentare datează din secolul al XV-lea, din timpul domnitorului Alexandru cel Bun, apoi din secolul al XVI-lea, întâlnite în Privilegiul Domnesc emis de Aron Vodă la 28 iulie 1593 și din secolul următor, într-un hrisov al lui Vasile Lupu din 17 august 1642. Situată la granița dintre Moldova și Transilvania, această zonă a fost intens disputată între cele două provincii, făcând parte din fostul Imperiu Austro- Ungar până în anul 1918 și sub ocupație horthista în urma Dictatului de la Viena între anii 1940 și 1944, perioade în care s-a acumulat o zbuciumată istorie a românilor de aici.

Până în perioada interbelică toate localitățile din bazinul hidrografic al văii Bicazului formau o singură comună, ulterior divizându-se în actualele comune: Bicazu Ardelean, Bicaz Chei și Dămuc. în prezent comuna Bicazu Ardelean ocupă o suprafață de 117 kmp, având o populație de 4145 de locuitori. Existența marilor suprafețe împădurite, dar și a pajiștilor montane au dus la cristalizarea în timp a celor două ocupații tradiționale – valorificarea lemnului și creșterea animalelor, ultima însă, fiind în declin în ultimii ani. Cele trei sate componente (Bicazu Ardelean centru, Telec și Ticos) prezintă o structură răsfirată a perimetrelor construibile, specifică așezărilor situate în bazinete intramontane și de-a lungul culoarelor depresionare, ceea ce implică deplasări pe distanțe foarte mari între diferitele locații de pe raza comunei.

Rețeaua căilor de comunicație este reprezentată de Drumul Național 12-c care face legătură între localitățile Piatra Neamț și Gheorgheni, Drumul Județean 127-A dintre Bicazu Ardelean și comuna Tulgheș din județul Harghita, dar numai parțial practicabil și drumuri comunale, de interes local.

Ultima actualizare: 10:54 | 11.06.2024

Sari la conținut